Dansk Ortopædisk Traumeselskab

DOT Årsmøde 2022

1. og 2. april 2022

Patella, Klager og workshops


(Det skæve postcorona årsmøde!)

Forstå de forskellige klage og erstatnings instanser.

Patella fraktur! hvor svært kan det være…

Deadline for tilmelding 15. februar 2022

Pris 2495 kr for deltagelse
inkl. overnatning og forplejning ved tilmelding inden 15.1.2022

Pris 2995 kr for deltagelse
inkl. overnatning og forplejning ved tilmelding efter 15.1.2022

Workshop: Principper ved applicering af temporær ekstern fiksation på ekstremiteter. 

Temporærer eksterne fiksation bruges typisk i forbindelse med vævskontrol ved ekstremitetsskader hvor der er påvirket bløddele. Applicering sker typisk i vagt og det forventes at alle der går i vagt kan spanne en fraktur eller et led. Derfor tilbyder DOT en workshop med fokus på principper og optimering af en temporær ekstern fiksation. Er man usikker på sin teknik er denne workshop, hvor vi kombinerer teori med praktisk sawbone øvelser, en mulighed for at blive bedre. Tilmelding via DOT´s hjemmeside da der er begrænset antal pladser.

Tilmelding muligt via dot.nemtilmeld.dk fra 1. Oktober 2021 >>

Velkommen til hjemmesiden for Dansk Ortopædisk Traumeselskab!

Her på siden sørger vi for at holde dig orienteret om aktiviteter i selskabet, kurser nationalt og internationalt og via links giver vi dig adgang til andre traumatologiske selskaber og interessante hjemmesider.

Selskabets formål er at styrke ortopædkirurgisk traumatologi, herunder modtagelse og behandling af svært tilskadekommne patienter, i Danmark.

Valg af bestyrelse 2020:

Valgperioden for de 9 siddende bestyrelsesmedlemmer samt de 2 revisorer udløber i år, hvilket betyder, at 11 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye revisorer skal vælges ved generalforsamlingen.

Vi forventer at 7 i den siddende bestyrelse genopstille, men da bestyrelsen gerne skulle bestå af 11 personer, håber vi, at flere af jer vil stille op. Det er vigtigt med en bred geografisk repræsentation – allerhelst fra alle regioner. Aktuelt er Region Sjælland som den eneste ikke repræsenteret.

Motiveret opstilling/valgoplæg (gerne med billede og beskrivelse af hvad man tænker at bidrage med) skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle, der rettidigt har opstillet inklusive de genopstillende medlemmer, vil få deres valgoplæg lagt op på hjemmesiden.

Nedenstående kollegaer stiller op:

Mette Rosenstand- Kolding

Ilija Ban- Hvidovre

Peter Søndergaard- Herlev

Peter Toquer- Køge

Christian Cavallius – Hjørring

Kenneth Szkopek – Bispebjerg

Rikke Bielefeldt – Bispebjerg

Ole Brink – Århus

Pernille Bovbjerg- Odense

Rasmus Elsøe

16/3 2020

Vedr. DOTS Årsmøde

Kære tilmeldte, medlemmer og deltagere fra industrien.
Det er forfærdeligt trist, at det blev umuligt for os at gennemføre “årets traumatologiske højdepunkt”. Men vi er alle blevet overhalede af omstændigheder, der har ændret sig med en hast, de færreste vist har oplevet før.
To uger før årsmødets skulle starte, var der ikke meget, der tydede på, at det ikke ville blive til noget. Kort efter kom anbefalinger om at undgå større forsamlinger på over 1000 personer samt enkelte andre tiltag. Der var ikke særlige retningslinier for sundhedsfagligt personale og slet ikke nogen særlige skærpelser i forhold til møder og lignende.
Kort tid efter kom de første lokale påbud om, at ansatte ikke måtte deltage i årsmødet. Der var tale om påbud, som de enkelte regioner, hospitaler eller afdelinger indførte på eget initiativ.
Vi var allerede på dette tidspunkt meget aktive i at opsøge den nødvendige information, hvilket fortsatte hele processen igennem med kontakt til SST, Danske Regioner, DOS og andre relevante.
Vi valgte derfor at fastholde afholdelse af årsmødet, idet vi holdt os skarpt til de direktiver, som man fra centralt hold gav.
Det blev dog åbenbart, at der til sidst ikke længere var noget årsmøde at afholde, da 4 regioner havde lukket helt af, og den sidste varslede et forbud. Således døde årsmødet. Og det skete før det centrale påbud om generelt mindre forsamlinger, som endegyldigt ville have lukket og slukket.
Hvad så nu?
  • DOT står med en betragtelig udgift til mødested, forplejning etc. En udgift, som vi er kontraktligt forpligtede til at afholde, det er uomgængeligt.
  • DOT står med udgifterne til en række ikke-refunderbare flybilletter (foredragsholderne).
  • Industrien har betalt for at vise sig frem uden at få muligheden for det. De vil i varierende grad undlade at betale eller kræve deres penge tilbage.
  • De enkelte deltagere har betalt for deltagelse uden at få varen.
Det bliver umuligt at få enderne til at mødes uden fleksibilitet og velvilje hele vejen rundt.
Følgende har vi besluttet og er i gang med at eksekvere.
  • Forhandle en rabat fra Trinity, både til delvis udmøntning i år og næste år (hvor vi stadig satser på et årsmøde).
  • Bede om industriel velvilje, så vi måske kan undgå at miste alle pengene.
  • Undersøge muligheden for støtte fra evt. puljer, regioner etc. (meget usikkert).
  • Undlade at refundere de enkelte deltageres gebyr.
Og det sidste vil vi muligvis blive kritiseret for.
MEN vi må fastholde, at på det tidspunkt, hvor årsmødet viste sig umuligt at afholde, der havde deltagerne meldt fra. Og eftersom dette skete med påbud fra arbejdsgiverne, mener vi, at det indiskutabelt er en udgift, som skal refunderes af disse. Og det må desværre påhvile hver enkelt deltager at gå i dialog om dette. Denne orientering kan forhåbentlig indgå i jeres argumentation.
Det er vigtigt at forstå, at DOT er en lille, frivilligt arbejdende forening, som har et meget lille økonomisk råderum. Vi har gennem de sidste 5 år genereret et lille overskud, som har været brugt til at øge den faglige tyngde af årsmødet, udarbejde National Skadestueinstruks og uddeling af rejselegater. Således en, synes vi selv, betydelig indsats for at øge kvaliteten af vores arbejde i sundhedsvæsenet. En stor del af dette risikerer at måtte neddrosles eller i værste fald indstilles for en periode pga. de økonomiske tab.
Derfor beder vi om jeres – og jeres arbejdsgiveres forståelse og hjælp.
Til gengæld lover vi at arbejde hårdt for, at der også som planlagt kommer et DOT Årsmøde 2021.
Og vi lover, at såfremt det skulle ende bedre, end vi frygter, at det vil afspejle sig i en f.eks. lavere pris næste år eller andre forhåbentligt mærkbare fordele. Og måske, men det kan vi ikke love endnu, hjælp til de enkelte, der alligevel måtte komme i klemme pga. uforstående arbejdsgivere eller lignende.
Med venlig hilsen
DOTs bestyrelse

DOT årsmøde 2020

AFLYST Grundet Korona Pandemien

Du skal allerede nu sætte kryds i kalenderen til næste DOT årsmøde.

Vi har igen år samlet i fakultet fra ind- og udland, som vil føre os igennem viden og erfaring på området.

Årsmødet foregår: 13.-14. marts 2020, Trinity Conference center, Fredericia

Årets emne er ”Femur & Patella”

Se program (forbehold for ændringer) her

Pris 2995kr (inklusive middag og overnatning)

Sidste tilmelding 10. jan 2020.

Betaling sker ved tilmelding. Du kan ikke få refunderet pengene.

Endnu engang er det tid til BørneTraumeSymposium.

Denne gang på engelsk med et spændende internationalt fakultet omfattende blandt andre prof. Nathan Kuppermann og prof. Timothy Coats. Vi rækker hermed ud til et mere internationalt publikum og satser på et stort og internationalt fremmøde.

Du kan læse om arrangementet her

Kære DOT medlemmer,

Til DOS kongressen holder vi en workshop om ekstern fiksation.  Monolateral ekstern fiksation bruges primært til damage control samt til temporær spanning af led eller fratur med dårlig bløddele. Trods det oftest er kortrvarigt disse fiksationer er appliceret, skal man kende til principper for applicering og hvordan man øger stivhed af fiksationen. Workshoppen vil kombinere teori med praktisk sawbone øvelser.

Workshoppen er rettet mod alle fra intro- til speciallæge i vagt.

Der er begrænset antal pladser – du kan tilmelde dig workshoppen her

Kære DOT medlemmer,

Til Årets DOS kongress vil vi i samarbejde med Fod Ankel Selskabet lave et fælles symposium:

PILON FRACTURES – Treatment, avoid complications and how to handle sequelae.

Læs mere om arrangementet HER

I August 2019 er Danmark vært for SECEC’s møde.

Du kan læse mere om mødet og tilmelde dig på

https://www.sececcph2019.dk

OTC ADVANCED COURSE
Lower leg, ankle and foot trauma
Som afholdes i Gøteborg 12-13 september 2019.
Link til hjemmeside er:

Årsmøde 2019 foredrag kan findes her Årsmøder

Her kan du læse mere om det nyopstartede multicenter projekt:

DOT Multicenterstudier

Her kan du læse mere om det nyopstartede Nationale Ortopædisk Skadestue Instruks (NOSI):

National Ortopædisk Skadestue Instruks