Velkommen til Dansk Ortopædisk Traumeselskab

DOT er et selskab under DOS (Dansk Ortopædkirurgisk Selskab) for læger med interesse og/eller arbejdsområde inden for traumatologien.

Den siddende bestyrelse blev valgt på generalforsamling d. 22 oktober 2014 og kan sidde i 3 år.  Næste gang der er valg til bestyrelsen er til DOS kongressen i 2017.  Hvis du overvejer at stille op så send en mail til DOT formand Michael.Brix@rsyd.dk senest 1 uge før DOS kongressen, gerne før.

Du kan læse mere om det kommende valg til bestyrelsen her

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder 4-5 gange årligt og generalforsamling 1 gang årligt.

Du kan melde dig ind i DOT via læger.dk ved at klikke her

Bestyrelsen varetager repræsentantskaber i forskellige sammenhænge. Nedenfor er en kort beskrivelse af disse:

Kvalitetsudvalget i DOS
DOT er repræsenteret i kvalitetsudvalget ved Ilija Ban.
Formålet med kvalitetsudvalget kan læses i DOS’s strategiplan.

Landsdækkende traumeregister
På sigt er det tanken, at der skal etableres et landsdækkende
traumeregister. DOT er blevet bedt om at deltage i Traumeregistret på
vegne af DOS. Juozas Petruskevicius repræsenterer DOT.

ATLS’s bestyrelse
DOT varetager på vegne af DOS repræsentation i ATLS’s bestyrelse. Ulrik Branner repræsenterer DOT.

Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget arrangerer symposier og minisymposier på DOS-møder mv. Udvalget består af  Ilija Ban,  Annie Primdahl, Upender Singh og Lasse Bayer.

Multicentergruppen under Dansk Ortopædisk Traumeselskab
Der er fra Dansk Ortopædisk Traumeselskab taget initiativ til at opstarte multicenter-studier på nationalt plan. Studierne er forankret i DOT og i styregruppen er Ilija Ban og Frank Farsø.

Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Ortopædisk Traumeselskab er repræsenteret i LVS ved Ulrik Branner.

DFDB bestyrelse
Dansk Ortopædisk Traumeselskab er repræsenteret i bestyrelsen i Dansk Fraktur DataBase. Frank Farsø varetager repræsentantskabet.

Michael Brix  (Formand) og Nanna Salling (Sekretær)