Bestyrelsen

NY BESTYRELSE
På Generalforsamlingen den 25.10.2017 blev det besluttet at benytte §7 i vedtægterne og over de næste 3 år udvide bestyrelsen fra 6 til 11 personer. Herefter blev, efter afstemning, 4 af de siddende bestyrelsesmedlemmer samt 7 nye medlemmer valgt til at udgøre den nye bestyrelse. De 11 bestyrelsesmedlemmer repræsenterer Danmark bredt både geografisk men også når det kommer til størrelse af hospitaler. Dette forventer vi kan styrke Dansk traumatologi og fremme samarbejdet.

Bestyrelsen efter konstituering ser således ud de kommende 3 år.

Ilija Ban, Hvidovre Hospital
Formand for DOT
Supplerende medlem af DOS´s Kvalitetsudvalg

Supplerende LVS kontaktperson

Medlem af forskningsudvalget

Medlem af Årsmøde udvalget.

Annie Primdahl, Esbjerg Sygehus
Næstformand for DOT
Medlem DOS´s Kvalitetsudvalg

Medlem af Årsmøde udvalget

Medlem af Uddannelsesudvalget

Mette Rosenstand, Kolding Sygehus
Sekretær
Kasserer
Medlem af Årsmøde udvalget

Ulrik Branner, Bispebjerg Hospital
Webmaster

Medlem af Årsmøde udvalget

Rasmus Elsøe, Aalborg Universitets Hospital
Supplerende Webmaster
DOT’s repræsentant i ATLS‘s bestyrelse

Medlem af forskningsudvalget

Medlem af Årsmøde udvalget.

Hagen Schmal, Odense Universitets Hospital

Medlem af forskningsudvalget

Medlem af Årsmøde udvalget.

Jeppe Barckman, Århus Universitets Hospital
DOT’s repræsentant i det landsdækkende Traumeregister

Medlem af forskningsudvalget

Pernille Bovbjerg, Aabenraa Sygehus

Medlem af Årsmødeudvalget

Medlem af Uddannelsesudvalget

Frank Farsø, Århus Universitets Hospital

Medlem af forskningsudvalget
DOT’s repræsentant i DFDB’s bestyrelse

Kenneth Szkopek, Bispebjerg Hospital

Medlem DOT´s uddannelsesudvalg

Peter Søndergaard, Herlev Hospital
LVS kontaktperson

Medlem af Uddannelsesudvalget