KONTAKT

For indmeldelse anvend formular under menupunktet “Indmeldelse i DOT”

For officiel henvendelse til DOT, kan formanden kontaktes: chairman@traumeselskab.dk

Spørgsmål vedrørende kontingent indmeldelse m.v. kan rettes til bestyrelsens sekretær: secretary@traumeselskab.dk

For forslag, gode idéer eller kommentarer til hjemmesiden kontakt webmasteren: webmaster@traumeselskab.dk