Dansk Ortopædisk Traumeselskabs Rejselegat

 

DOT´s Rejselegat, på 10.000 dkr, uddeles efter ansøgning til en speciallæge eller kursist, som ønsker at videreuddanne sig indenfor traumatologi.

Legatet kan bruges til rejse og opholdsomkostninger til at støtte et uddannelsesophold på en udenlandsk afdeling med dokumenteret stor aktivitet indenfor traumatologi.

Opholdet skal være af minimum en måneds varighed, og ansøger skal kunne dokumentere relevante udgifter til selskabets kasser.

Ansøger skal være speciallæge i ortopædisk kirurgi i Danmark, og være medlem af Dansk Ortopædisk traumeselskab. Ansøgeren må ikke være aktuelt medlem af bestyrelsen i DOT.

Der kan kun ansøges om fremadrettet aktivitet, og ved ansøgning skal man lave en motiveret ansøgning, der skal støttes af et kort CV, som også lister forskningsaktiviteter.

Legatmodtager forpligter sig til at skrive et rejsebrev til selskabet hjemmeside, inkl. relevante fotos. Ønsker legatmodtager ikke at have dette liggende på hjemmesiden vil det blive udsendt til DOT medlemmer i et nyhedsbrev.  Legatmodtager skal endvidere holde et mindre oplæg til selskabets årsmøde/generelforsamling, og fortælle om sine oplevelser, samt stille sig til rådighed for vejledning af kommende kollegaer, som ønsker at arrangere et lignende ophold.

Bedømmelsen af ansøgninger foretages af selskabet bestyrelse. Det står bestyrelsen frit for at vælge den efter deres mening bedst egnede kandidat. Ved flere ligeværdige ansøgere kan bestyrelsen beslutte at dele legatet mellem ansøgere. Ligeledes kan bestyrelsen beslutte ikke at uddele legatet, hvis de finder, at der ikke er egnede kandidater, eller at ansøgningen ikke findes at styrke udviklingen af dansk traumatologi. Det forudsættes endvidere at der er et minimumsbeløb i foreningens kassebeholdning på 50.000 før legatet kan uddeles.

Legatet kan ansøges med deadline 1. december hvert år. Uddelingen af legatet sker på traumeselskabet årsmøde/generelforsamling det efterfølgende år i forbindelse med at ansøgeren afholder sit oplæg.

Ansøgningen inkl. bilag sendes til formanden E-mail adresse

Checkliste til ansøgning

  1. Dokumentation af autorisation som speciallæge i ortopædisk kirurgi
  2. CV inkl. publikationer
  3. Motiveret ansøgning, inkl. beskrivelse af afdelingen der besøges
  4. Budget for opholdet
  5.  Dokumentation for udgifter skal indgives til selskabets kasserer

Jens Brahe Petersen har skrevet en vejledning om hvordan man kommer til England som du kan læse her:

FellowshipvejledningDOT

Jens arbejder til dagligt i Århus hvor du kan kontakte ham hvis du er interesseret i at komme til England

Ilija Ban har været 6 mdr på Tygerberg Hospital i Cape Town.  Se hans vejledning om hvordan man kommer derned her:

Fellowship i Sydafrika

Peter Tengberg har været i Cape Town og arbejde med hjælp fra DOT’s rejselegat.

Læs hans beskrivelse HER