Kære DOT medlem!

Efter en veloverstået generalforsamling med valg kan den nyvalgte DOT bestyrelse skrive sit første nyhedsbrev.

NY BESTYRELSE
På Generalforsamlingen den 25.10.2017 blev det besluttet at benytte §7 i vedtægterne og udvide bestyrelsen fra 6 til 11 personer de næste 3 år. Herefter blev, efter afstemning, 4 af de siddende bestyrelsesmedlemmer samt 7 nye medlemmer valgt til at udgøre den nye bestyrelse. De 11 bestyrelsesmedlemmer repræsenterer Danmark bredt, både geografisk, men også når det kommer til størrelse af hospitaler. Dette forventer vi kan styrke dansk traumatologi og fremme samarbejdet.

Bestyrelsen efter konstituering ser således ud de kommende 3 år.

Ilija Ban, Hvidovre Hospital
Formand for DOT
Supplerende medlem af DOS´s Kvalitetsudvalg

Supplerende LVS kontaktperson

Medlem af Forskningsudvalget

Medlem af Årsmøde udvalget.

Annie Primdahl, Esbjerg Sygehus
Næstformand for DOT
Medlem DOS´s Kvalitetsudvalg

Medlem af Årsmøde udvalget

Medlem af DOT’s Uddannelsesudvalget

Mette Rosenstand, Kolding Sygehus
Sekretær
Kasserer
Medlem af Årsmøde udvalget

Ulrik Branner, Bispebjerg Hospital
Webmaster

Medlem af Årsmøde udvalget

Rasmus Elsøe, Aalborg Universitets Hospital
Supplerende Webmaster
DOT’s repræsentant i ATLS bestyrelsen

Medlem af Forskningsudvalget

Medlem af Årsmøde udvalget.

Hagen Schmal, Odense Universitets Hospital

Medlem af Forskningsudvalget

Medlem af Årsmøde udvalget.

Jeppe Barckman, Århus Universitets Hospital
DOT’s repræsentant i det landsdækkende Traumeregister

Medlem af Forskningsudvalget

Pernille Bovbjerg, Aabenraa Sygehus
Medlem af DOT’s Uddannelsesudvalget

Medlem af Årsmøde udvalget

Frank Farsø, Århus Universitets Hospital
Medlem af Forskningsudvalget
DOT’s repræsentant i DFDB bestyrelsen

Kenneth Szkopek, Bispebjerg Hospital

Medlem af DOT’s Uddannelsesudvalget

Peter Søndergaard, Herlev Hospital
LVS kontaktperson

Medlem af DOT’s Uddannelsesudvalg

 

 

Årsmødet 2018

I 2018 afholdes det 3. DOT årsmøde den 6. til 7. April på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia. Titlen er ”Fractures around the elbow” og der er sammensat et kompetent fakultet af nationale og internationale undervisere.

Program for årsmødet ligger nu fast og kan findes her

Program for Årsmøde 2018 ”Fractures around the Elbow”

DOT satser igen på stort fremmøde og deltagelse af vores medlemmer. Der er begrænsede pladser og erfaringsmæssigt fra sidste 2 år, så er vores årsmøde velbesøgt og populært, så det gælder om at være hurtig til at tilmelde sig. Deadline for tilmelding er 10. Januar.

Link for tilmelding til Årsmødet 2018 ”Fractures around the Elbow”.
Årsmødets styrke er networking på tværs af landet mellem traumatologi interesserede kollegaer og høj grad af interaktionen mellem entusiastiske undervisere og vores medlemmer. I år er der i høj grad lagt op til diskussion af de cases, vi hver især går og slås med. Derfor er det utroligt vigtigt, at i indsender alle de spændende cases i støder på i hverdagen (på engelsk og i anonymiseret form). Der er også mulighed for at få sin poster med til Årsmødet. Poster vil blive hængt op i pausearealerne.

Cases og posters skal indsendes til (senest 1.3.2018)

Annie Primdahl (primdahlowitz@hotmail.com)

eller

Michael Brix (michael.brix@rsyd.dk)

HUSK TILMELDING og tag din kollega med.

Plakat til ophængning i afdeling som reklame for Årsmødet.

Rejselegat

DOT´s Rejselegat er nyligt stiftet og har til formål at støtte op om, at vores medlemmer tager ud i verdenen og hjemtager noget international erfaring og viden indenfor traumatologi. Legatet er på 10.000 kr og kommer årligt til at have deadline 1.12.

I år er det første gang legatet er blevet slået op og det med stor glæde, at vi kan oplyse at speciallæge Peter Tengberg, der i starten af 2018 skal til Groothe Schuur Hospital, Cape Town, Sydafrika, er blevet tildelt DOT´s rejselegat. Tillykke!
Hjemmeside

Hjemmesiden bliver snarest opdateret med den nylige konstituering af bestyrelsen samt praktisk information omkring ansøgning af rejselegater. Foruden dette kan man på hjemmesiden finde information omkring DOT´s årsmøder inkl foredrag fra afholdte årsmøder.

”Knoglemanden” med implantatvejledninger er også at finde på hjemmesiden. Her igennem har du hurtigt og let tilgang til vejledninger til de implantater der forhandles i Danmark. Vi opfordre dig til at vise ”Knoglemanden” til dine kollegaer. Vi modtager meget gerne kommentarer til de informationer eller øvrige implantatvejledninger du ønsker at kunne tilgå via ”Knoglemanden”. Hjælp os med at optimere funktionen til gavn for dig og dine kollegaer. Send dine forslag til Webmasteren.

DOT symposium ved DOS kongressen

Under DOS kongressen 2017 afholdte DOT i samarbejde med Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik kirurgi et symposium omhandlende behandling af periprostetiske frakturer. Symposiet var velbesøgt og berøringsfladerne mellem de 2 selskaber blev diskuteret.

 

Korte Kliniske Retningslinjer

DOT har i samarbejde med Dansk Skulder og Albue Kirurgisk Selskab indstillet emnet ”Operativ eller non-operativ behandling af olecranon frakturer hos ældre” som ny KKR til udarbejdelse i 2018. Vi forventer, at denne KKR bliver udarbejdet i løbet af foråret og sommeren for derefter at komme i høring blandt medlemmer i de to selskaber. Endelig godkendelse sker ved DOS kongressen 2018.

Multinationale studier

Hidtil har man i DOT regi haft ét multicenter studie udgående fra DFDB omhandlende effekten og outcome efter fjernelse af ortopædkirurgiske implantater. Dette studie er datamæssigt afsluttet og er aktuelt i skrivefasen.

Samtidigt har den nye bestyrelse fået et forskningsudvalg bestående af forskningserfarne personer fra alle landets 4 regioner. Hermed er der grundlag for at ny forskning på tværs af landet kan indledes, og det er den nye bestyrelses klare mål, at vi opstarter et større multicenter studie inden for 1-2 år.

Vi har en stor arv at løfte, men vi er klar til at arbejde for DOTs medlemmer og ser frem til de næste 3 år sammen med jer.

Sidst, men ikke mindst, vil vi ønske alle vores medlemmer en god jul og et godt nytår. HUSK AT TILMELDE DIG ÅRSMØDET: Vi glæder os til at se dig

Med Venlig Hilsen

Ilija Ban                            Annie Primdahl.

Formand                         Næstformand